Absolwent [synonimy]

Absolwent:

  • abiturient,
  • wychowanek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]