Adideacja

  • Proces tworzenia nowego wyrazu.
  • Realizacja poprzez przekształcenia fonetyczne jednego wyrazu na wzór innego, obcego etymologicznie.
  • Zabieg stylistyczny  mający na celu nacechowanie emocjonalne.
  • Niekiedy daje efekt. komiczny, ironiczny.
  • Nieraz powstaje ponura humoreska (tzw. ponureska).