Ad fontes

  • Wyrażenie ma korzenie łacińskie i oznacza do źródeł.
  • Jest to renesansowe hasło powrotu do starożytności.
  • Nawołuje do sięgnięcia do wiedzy.
  • Uważa antyk za punkt odniesienia przy ocenie roli sztuki, nauki, literatury, ludzkich postaw.