Czy tu - czy tam - czytam!

„Kimkolwiek jesteś (ukryta sieć #2)” Jakub Małek

Otóż mam niejaki problem z tą książką. Jest to sprawnie napisany thriller o cyberprzestępczości, phishingu, oraz wykorzystaniu ineternetu w kampaniach wyborczych i mechanizmach jakie tymi procederami sterują. Ale w zasadzie na tym mogłabym skończyć. Mamy […]