Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Księga Hioba”

Jedna z najciekawszych ksiąg Biblii, najstarszego zapisu myśli ludzkiej. Jej powstanie określa się na czas między V a III wiekiem p.n.e. Porusza, jakże ponadczasowy, problem niezawinionego cierpienia. Księga Hioba, nieraz nazywaną Joba (używa się obu […]

Brak grafiki
W świecie lektur