Nuż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nuż partykuła wzmacniająca I nuż skakać wysoko.