Nowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nowo przysłówek Obok zobaczyłem nowo wybudowany dom.