Bach [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bach wykrzyknik Bach, bach! Posypały się zerwane korale.