Wskroś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wskroś przysłówek Był na wskroś przebiegły.