Wszelki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszelki zaimek przymiotny upowszechniający Wszelki trud będzie doceniony.