Ściśle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ściśle przysłówek Ściśle przestrzegał regulaminu.