Ślepo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ślepo przysłówek Był ślepo w nią zapatrzony.