Święcie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
święcie przysłówek Jestem o tym święcie przekonana.