Czyby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyby spójnik podrzędny Nie jestem pewien, czyby to się udało.