Pilno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pilno przysłówek Pilno mu do domu.