Pierwej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pierwej przysłówek Pierwej mi tu kaktus wyrośnie.