Ach [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ach wykrzyknik Ach! Co to był za ślub.