W ramach [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w ramach przyimek Odbyło się to w ramach planowych godzin.