Wówczas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wówczas przysłówek Przebywaliśmy wówczas za granicą.