Bez [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez przyimek Śpiewał głośno i bez trudności.