Tymczasem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tymczasem przysłówek Wyszli z klasy, a tu tymczasem przygotowano ławki.
spójnik przeciwstawny Miało być świetnie, a tymczasem wiało nudą.