Tuż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tuż przysłówek Przyszedł tuż przed zamknięciem sklepu.