Wszerz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszerz przysłówek Przepłynął wszerz całe jezioro.