Całkowicie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
całkowicie

(całkiem)

przysłówek Koła roweru całkowicie zardzewiały.