Ode [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ode przyimek Pozdrów go ode mnie.