Od niedawna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od niedawna przysłówek Od niedawna jestem na emeryturze.