Od nowa [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od nowa przysłówek Muszę od nowa rozpocząć tę pracę.