Gwarno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gwarno przysłówek Na korytarzach szkolnych gwarno i głośno.