Typowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
typowo przysłówek Pogoda była typowo zimowa (łączy się z przymiotnikami)