U [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
u przyimek Uwielbiam wakacje u babci.