Coraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
coraz przysłówek Robiło się coraz przyjemniej.