Niż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niż spójnik oznaczający różnicę stopnia nasilenia porównywalnych cech Działa szybciej,  niż myślałem