Nijak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nijak zaimek przysłowny nieokreślony Nijak nie mogę mu tego wybaczyć.