Bodaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bodaj partykuła (rozpoczynająca zdanie z życzeniem) Bodaj ci się udało.
partykuła osłabiająca (ograniczająca) Może zaoszczędzę bodaj pół godziny.