Chybaby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
chybaby partykuła wątpiąca Chybaby nie mógł zostawić dzieci samych.