Ciągle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ciągle przysłówek Nauczyciel ciągle coś powtarzał.