Od dawna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od dawna przysłówek Od dawna przygotowuję się do egzaminu.