W myśl [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w myśl przyimek Egzamin przeprowadzono w myśl nowych przepisów.