Wnet [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wnet przysłówek Wnet nadejdzie mój czas.