Stokroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
stokroć przysłówek Wytężona praca po stokroć się opłaciła.