W ogóle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w ogóle przysłówek W ogóle bardzo lubię Kielce.