Wedle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wedle przyimek Wedle stawu groble tworzą.