We [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
we przyimek We dwoje zawsze raźniej.