Wciąż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wciąż przysłówek Wciąż martwię się o przyszłość.