Podówczas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podówczas przysłówek Podówczas byłem jeszcze żołnierzem.