Za bezcen [kłopotliwa części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za bezcen przysłówek Kupiłam to za bezcen.