Półuchem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
półuchem przysłówek Słuchał na lekcjach półuchem.