Po chłopsku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po chłopsku przysłówek Ubrał się po chłopsku.