Poza tym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
poza tym spójnik łączący zdania uzupełniające Tańczył zawodowo, poza tym uczył jeszcze innych.