Powielokroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
powielokroć przysłówek Powielokroć dzwonił do niego.